Les claus que ha de conèixer de la nova regulació de treball autònom per afavorir l’autoocupació

by | 1 d'octubre de 2015

Entre altres novetats, s’amplia la tarifa plana per als autònoms que iniciïn la seva activitat per compte propi i amb posterioritat contractin treballadors per compte d’altri; l’edat ja no serà un requisit a tenir en compte per a aquells emprenedors que desitgen capitalitzar fins al 100% de la prestació per desocupació amb la finalitat de sufragar tant la inversió com les despeses inicials de l’obertura del seu negoci i els més grans de 30 anys podran compatibilitzar durant un màxim de 270 dies la prestació per desocupació amb la seva alta en el RETA.

Amb data de 10 de setembre de 2015 ha estat publicada en el BOE la Llei 31/2015, de 9 de setembre, de mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’economia social, que inclou importants novetats respecte a la tarifa plana, la capitalització i altres bonificacions i ajudes. La seva entrada en vigor serà el pròxim 10 d’octubre de 2015.
Entre totes les modificacions incloses en aquesta Llei podem destacar les següents:
Es regulen una sèrie de reduccions i bonificacions aplicables a autònoms, entre les quals es troba la tarifa plana consistent en una quantitat fixa i estable sense fer-la dependre de les possibles modificacions a les bases i els tipus de cotització.
Els autònoms que contractin treballadors es podran seguir beneficiant de la tarifa plana per a autònoms en la seva quota de la Seguretat Social.
Atenció. La quota per contingències comunes d’aquesta tarifa plana es fixa en 50 euros exactes durant els primers sis mesos, període que s’amplia fins a dotze mesos en el cas de persones amb discapacitat, víctimes del terrorisme i de la violència de gènere.

  • S’amplia el col·lectiu de treballadors per compte propi beneficiaris de la prestació per desocupació que podrà capitalitzar-ne el 100% per destinar-la a la inversió necessària per a l’exercici de l’activitat, en eliminar la barrera d’edat existent fins avui.

Atenció. L’edat ja no serà un requisit a tenir en compte per a aquells emprenedors que desitgen capitalitzar fins al 100% de la prestació per desocupació amb la finalitat de sufragar tant la inversió com les despeses inicials de l’obertura del seu negoci.

  • Els més grans de 30 anys podran compatibilitzar durant un màxim de 270 dies la prestació per desocupació amb la seva alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA).
  • Igualment es preveu un mecanisme de pagament únic de la prestació per cessament d’activitat quan es realitzi una activitat professional com a treballador autònom o destini el 100% del seu import a realitzar una aportació al capital social d’una entitat mercantil.

Atenció. Es regula una ampliació de les bonificacions per la de socis en entitats d’economia social: bonificació de 800 €/any al llarg de tres anys per facilitar la incorporació de socis treballadors o de treball a les cooperatives i societats laborals. Per a menors de 30 anys s’augmenta la quantia a 1.650 € el primer any.

  • S’introdueixen mesures per permetre la suspensió de la prestació per desocupació durant un període més ampli en aquells supòsits en els quals es desenvolupi una feina per compte propi.

Atenció. Els aturats que estiguin cobrant l’atur i emprenguin com a autònoms podran sol·licitar la represa del cobrament de la prestació per desocupació fins cinc anys després d’haver iniciat la seva activitat, en lloc de només dos anys com fins ara. Encara que a partir dels dos anys haurà d’acreditar causes econòmiques o organitzatives.

  • Es regula la possibilitat que els treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE) contractin treballadors per compte d’altri en aquells supòsits en els quals la interrupció de l’activitat per causes vinculades a la conciliació de la seva activitat professional amb la seva vida familiar pogués ocasionar la resolució del contracte amb el seu client.
  • Quant a les bonificacions varien quanties en determinats supòsits i en alguns casos s’incrementa l’edat per optar-hi.
  • Bonificacions autònoms col·laboradors: s’amplia l’incentiu per a l’alta en l’afiliació de nous familiars col·laboradors fins a 24 mesos des dels 18 actuals. Això sí, la bonificació en aquests 6 mesos addicionals serà de només el 25%

Els anirem informant més detalladament d’aquestes i altres novetats en properes circulars.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.