Multes per no presentar els Comptes Anuals

by | 18 de maig de 2023

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha publicat el seu Informe Anual d’Activitats de l’any 2022, que detalla la feina de regulació i supervisió duta a terme en el període anterior. Aquesta revisió se centra especialment en les sancions aplicades per no presentar els comptes anuals en el Registre Mercantil.

En aquest sentit, s’han imposat multes que sumen un total de 791.770,63 euros. Considerant que es van resoldre 300 expedients sancionadors, la multa mitjana va ser de 2.639,24 euros per cas en 2022. Això representa una disminució del 49% en comparació amb la mitjana de l’any anterior (5.165,35 euros en 2021), principalment a causa de l’increment del 82% en el nombre d’expedients, comparat amb l’any precedent.

Aquestes multes es basen en l’article 283 de la Llei de Societats de Capital, en el qual s’estipula que la no presentació dels comptes anuals a temps resultarà en una multa de 1.200 a 60.000 euros, que pot arribar als 300.000 euros en el cas de grans empreses.

No obstant això, els criteris per a determinar la suma d’aquestes sancions estan establerts en la disposició addicional onzena del Reglament de la Llei d’Auditoria de Comptes, aprovat pel Reial decret 2/2021.

Aquesta norma estableix un marc de cooperació entre el ICAC i la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, per a delegar la gestió i proposta de decisió sobre els expedients sancionadors als registradors mercantils competents, la qual cosa podria incrementar significativament el nombre d’expedients sancionadors. L’any 2022, el nombre de casos resolts va augmentar fins a arribar a 300, un increment del 82% en comparació amb l’any anterior (165 casos en 2021).

Malgrat que encara no s’ha confirmat el traspàs de funcions als registradors mercantils, s’ha aplicat l’article 371 del Reglament del Registre Mercantil, que delega l’enviament al ICAC de la llista de les empreses que no compleixen amb l’obligació de presentar els comptes anuals.

El 2022, l’ICAC va rebre totes les llistes dels Registres Mercantils, cosa que li va permetre calcular el total d’empreses incomplidores l’any fiscal 2020.
A l’anàlisi de les empreses incomplidores el 2020, es destaca que menys del 9% estan actives al mercat, és a dir, més del 91% de les empreses incomplidores són empreses inactives a causa de suspensió de pagaments, fallida, concurs, tancament de full registral, extinció, dissolució o baixa de la seguretat social, encara que poden ser sancionades.

 

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.