Política de Privacidat

D’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades personals proporcionades per Vostè passaran a integrar-se en un fitxer titularitat de Gestoria Barceló S.L. mantenint-se en tot cas la confidencialitat de la informació facilitada.

Gestoria Barceló S.L. presumeix que les dades introduïdes per Vostè són correctes, exactes i veraces, en cas contrari Vostè serà el responsable de la inexactitud d’aquests.

La finalitat de la recollida d’aquestes dades és poder disposar de la informació necessària per a tramitar la seva consulta/reserva a través de la nostra plataforma web i així poder donar-li una resposta convenient/donar-li tràmit a la seva reserva.

Així mateix, les dades facilitades poden usar-se per a poder proporcionar-li informació referent als productes i serveis que resultin del seu interès per correu electrònic o postal per part de Gestoria Barceló S.L.

Vostè disposa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la normativa vigent de protecció de dades, mitjançant escrit dirigit Gestoria Barcelo S.L. amb adreça al carrer Camí de la geganta, 113 08302 Mataró, o mitjançant correu electrònic dirigit a info@gestoriabarcelo.com, adjuntant en tots dos casos copia del seu DNI

Necessites Ajuda?