Sap que ha canviat el termini per comunicar la no renovació de la seva assegurança?

by | 1 de juliol de 2016

Des del passat 1 de gener de 2016, amb l’aprovació de la nova Llei d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores, s’introdueix un canvi important en matèria d’assegurances, ja que podrà comunicar a l’asseguradora la seva decisió de no renovar una assegurança fins un mes abans del seu venciment (abans calia preavisar amb dos mesos d’antelació). Així, el prenedor de l’assegurança tindrà més temps per decidir si segueix amb la seva assegurança actual o bé la canvia.

Li recordem que generalment les pòlisses d’assegurances inclouen una clàusula per la qual l’assegurança es renova automàticament al seu venciment si cap de les parts notifica a l’altra la seva voluntat de no renovar-la.
Per tant, si decideix canviar d’asseguradora, no es limiti a deixar de pagar la prima. Comuniqui per escrit (per fax, burofax o en la forma que indiqui la pòlissa) la seva decisió de no renovar-la.
 
Fins al 31 de desembre de 2015: preavís de 2 mesos
Fins al 31 de desembre de 2015, qui contractava una assegurança de cotxe o una assegurança de llar amb una vigència anual renovable veia com es prorrogava la seva pòlissa de forma automàtica si no es comunicava a l’asseguradora amb almenys 2 mesos d’antelació, la nostra decisió de no renovar l’assegurança.
 
Nou termini d’1 mes: Llei 20/2015 d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores
Amb l’entrada en vigor, l’1 de gener de 2016 de la nova Llei d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores, la situació ha canviat, ja que introdueix importants canvis en la gestió del negoci assegurador, entre els quals destaca la reducció del termini per sol·licitar la no renovació d’una assegurança.
Així, la nova norma introdueix un canvi en la seva redacció perquè el termini per oposar-se a la pròrroga de l’assegurança en curs passi dels dos mesos actuals a només un mes. Així, el prenedor de l’assegurança tindrà més temps per decidir si segueix amb la seva assegurança actual o bé la canvia.
Qualsevol assegurat que hagi decidit contractar una pòlissa d’assegurança més completa, amb millor preu o amb millors condicions en una altra companyia d’assegurances, podrà informar de la seva decisió de no renovar la seva pòlissa a la companyia d’assegurances amb tan sol un mes d’antelació a la renovació de la pòlissa.
La companyia, per la seva banda, està obligada a comunicar a l’assegurat qualsevol canvi que es produeixi en la pòlissa dos mesos abans del seu venciment.
Aquesta reducció del termini de preavís a un mes, al costat de l’obligació de la companyia de comunicar qualsevol modificació de la pòlissa dos mesos abans del seu venciment, suposa un benefici extra per a l’assegurat, ja que podrà conèixer les modificacions que no desitja –com el possible augment del preu de l’assegurança, la renovació o modificacions de cobertures, entre d’altres- i tindrà termini suficient per donar-se de baixa i canviar de companyia.
A més, en la mateixa Llei 20/2015 es fa referència al fet que les condicions i terminis de l’oposició a la pròrroga de cada part s’hauran de destacar en la pòlissa.
No obstant això, atès que és possible que les pòlisses anteriors a l’01-01-2016 fixin encara un preavís de dos mesos, eviti riscos i notifiqui la seva decisió de no renovar l’assegurança amb l’antelació que indiqui la seva pòlissa.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.