Recorri les notificacions del cadastre que augmentin el valor cadastral dels seus immobles

by | 28 d'octubre de 2016

Últimament s’estan rebent notificacions per part de la Gerència Regional o Territorial del Cadastre, en la qual s’informa els contribuents que se’ls ha obert un procediment de regularització cadastral, indicant que tenen coneixement que existeixen alteracions en l’immoble no declarades o declarades de forma errònia. Això comporta un augment de la superfície del nostre immoble i per tant del valor cadastral de l’immoble, i de l’IBI a abonar, etc., però si no està conforme, pot recórrer i presentar al·legacions. L’hi expliquem.

L’informem que des de fa un temps la Gerència Regional o Territorial del Cadastre està duent a terme una campanya de recerca que el seu objectiu és fer aflorar obres no declarades i així augmentar el valor cadastral dels immobles afectats. Aquestes actuacions les solen fer mitjançant un rastreig des de l’aire (fotografies satèl·lits) o realitzant labors de camp recaptant dades a peu de carrer, buscant les irregularitats immobiliàries no declarades, comprovant si el que apareix en la Gerència Regional del Cadastre es correspon amb la realitat de l’immoble, i procedint a comprovar aquests immobles per contrastar-les amb les dades que hi ha en mans de l’oficina del Cadastre.
L’Administració ha detectat que hi ha múltiples construccions i edificacions que no estan regularitzades, que s’han efectuat però no s’han comunicat al Cadastre i per tant la seva superfície i la que figura en aquest organisme no coincideix. Es busca detectar sobretot omissions de construccions, reformes, rehabilitacions i canvis d’ús en els immobles, i realitzar fotografies de totes les parcel·les amb construcció amb la finalitat de detectar omissions, i especialment la regularització de piscines.
Quins efectes tenen per als contribuents aquestes regularitzacions? 
El procediment de regularització té l’objectiu de donar d’alta en el Cadastre qualsevol alteració que s’hagi realitzat en l’immoble i que no hi ha estat declarada. Cal no oblidar, que cada vegada que es realitza una obra o canviem l’ús d’un immoble els contribuents titulars ho han de  comunicar al Cadastre. El procediment s’inicia d’ofici per l’Administració, i la regularització que per cada dada inexacta o incomplet detecta l’Administració té com a conseqüència:

  • L’exigència al contribuent d’abonar una taxa de 60 euros.
  • I es notifica l’augment del valor cadastral de l’immoble i per tant es paga més IBI. A més, molts impostos es calculen a partir del valor cadastral (plusvàlua municipal, imputació de rendes immobiliàries en l’IRPF, successions i donacions, actes jurídics documentats, etc.), per la qual cosa si augmenta l’IBI, augmentarà la seva tributació.

El Cadastre automàticament envia una notificació al contribuent i alhora a l’Ajuntament perquè procedeixi a rectificar les liquidacions de l’impost sobre béns immobles (IBI) dels últims quatre exercicis no prescrits.

Atenció. Quan els tècnics de l’administració detecten alteracions en els immobles, realitzen una valoració, i després el Cadastre envia al titular de l’immoble una “proposta de resolució amb acord d’alteració” on s’assenyala la metodologia emprada en la valoració així com el nou valor resultant.

Es poden recórrer aquestes propostes cadastrals? 
Sí, ja que en molts casos el Cadastre atribueix edificacions on no n’hi ha, els metres són aproximats i no coincideixen amb els reals o bé atribueix construccions tals com piscines, pèrgoles, casetes, garatges a béns que no estan ancorats al sòl i que no constitueixen un element indivisible de l’immoble. Per exemple: és freqüent que una piscina o una pèrgola desmuntables es confonguin amb obres que augmenten la superfície construïda, generant una notificació. En aquests casos les al·legacions estaran justificades i seran acceptades.
Per tant, és important que verifiqui que el nou valor assignat és correcte i que no li imputen obres no realitzades i, si escau, presenti al·legacions abans que transcorrin 15 dies hàbils des de la notificació.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.