Es redueix a 5 anys el termini per reclamar un deute

by | 26 d'octubre de 2015

L’informem que des del passat 7 d’octubre de 2015, s’ha reduït de 15 a 5 anys el termini que té per reclamar un deute, així com les obligacions derivades d’una relació mercantil, comercial o de prestació de serveis quan existeix un contracte i quan la llei no especifiqui un termini concret. Són nombroses les relacions jurídiques que es podran veure afectades per aquest canvi, per la qual cosa si té algun dubte sobre aquest tema, no dubti a consultar-nos.

Amb data 6 d’octubre de 2015 s’ha publicat en el BOE la Llei 42/2015, de 5 d’octubre de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.
Entre altres novetats importants, aquesta Llei modifica el Codi Civil (per primera vegada des de la seva aprovació) per reduir a 5 anys el termini de prescripció per a l’exercici d’accions personals que no tinguessin previst un termini especial – enfront del termini de quinze anys anterior a aquesta modificació. Així mateix, s’aclareix que el còmput d’aquest termini de prescripció comença a computar des del moment en què es pogués exigir el compliment de l’obligació incomplerta i que, en el cas d’obligacions “continuades” o de tracte successiu, el termini començarà cada vegada que s’incompleixin.
Recordi que aquesta novetat afecta a totes aquelles reclamacions que puguin sorgir per responsabilitat contractual (això és, quan existeix un contracte), derivades d’una prestació de serveis, relació mercantil o comercial, així com els deutes. Per exemple:
 

  • Obligacions que puguin derivar d’un contracte de compravenda
  • Reclamacions per incompliment d’un contracte
  • Reclamacions a la comunitat de propietaris per danys i perjudicis soferts per un element comú
  • Reclamacions perquè se m’ha lliurat un habitatge amb vicis
  • Reclamació de l’arrendador en un contracte d’arrendament per a la revisió de les rendes, etc.

 
Entrada en vigor
 
Aquesta modificació va entrar en vigor el 7 d’octubre de 2015. S’ha d’entendre que la prescripció iniciada abans de la referida entrada en vigor es regirà per la regla anterior (15 anys). Si bé, si des d’aquesta entrada en vigor transcorregués tot el termini requerit per la nova norma (5 anys), la prescripció farà efecte.
Donada la importància que com a creditor o deutor té aquesta novetat, i que són nombroses les relacions jurídiques que es podran veure afectades per aquest canvi, es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.