Compte amb els becaris que realitzen tasques inadequades: La Inspecció de Treball està actuant

by | 2 de novembre de 2015

Moltes empreses han estat obligades a reconèixer la relació laboral amb persones que treballaven per a elles com a falsos becaris. Si vostè compta amb estudiants universitaris i de formació professional (FP) que realitzen pràctiques en la seva empresa, cal que sàpiga que la Inspecció està revisant la situació dels becaris. Per tant, revisi les tasques i funcions amb els seus becaris i compti amb el nostre assessorament per no tenir problemes en cas de revisió per la Inspecció de Treball.

L’informem que la Inspecció de Treball està duent a terme una campanya per controlar les tasques que realitzen els becaris a les empreses.
Moltes empreses han estat obligades a reconèixer la relació laboral amb persones que treballaven per a elles com a falsos becaris. Si vostè compta amb estudiants universitaris i de FP que realitzen pràctiques a la seva empresa, cal que sàpiga que la Inspecció està revisant la situació dels becaris.
Recordi que en aquests casos, en els quals està abonant una contraprestació econòmica, està obligat a donar-los d’alta i a cotitzar per ells (amb els tipus reduïts dels contractes de formació), i que la finalitat d’aquesta contractació és formativa, és a dir l’activitat que realitzin ha de contribuir al seu aprenentatge. Per tant, no importa si les tasques són o no profitoses per a la seva empresa.
Un becari no ha de suplir les funcions d’un treballador amb contracte laboral.
 

Atenció. Si els becaris realitzen les mateixes tasques que qualsevol altre empleat, aquesta relació serà laboral. El mateix succeirà si es donen altres indicis: si no tenen assignat un tutor, si organitzen les seves tasques de forma autònoma, si estan contractats durant llargs períodes com a becaris (més de sis mesos, per exemple), si desenvolupen moltes més funcions de les previstes en el conveni signat amb la universitat, etc.

 
Què succeeix si la relació es considera laboral?
Si la relació és laboral, els becaris es convertiran en fixos. A més, haurà de reconèixer-los l’antiguitat des del primer dia i retribuir-los segons conveni.
A més, la Inspecció li reclamarà les cotitzacions en el règim general ordinari amb un recàrrec del 20% i el sancionarà amb una multa que pot arribar fins als 6.250 euros.
Per tant, revisi aquestes situacions laborals i compti amb el nostre assessorament per prendre les precaucions degudes i no tenir problemes en cas de revisió per la Inspecció de Treball.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.